Jako przyszły członek partii Normalny Kraj zobowiazuje sie moja działalnosc społeczna motywowac wyłacznie dobrem Polski i Polaków. Zdaje sobie sprawe, ze tylko solidarne, nieskrepowane sztucznymi podziałami polskie społeczenstwo jest w stanie zapewnic Nam wolnosc, dobrobyt, sprawiedliwosc na których to strazy bedzie stało silne Panstwo Polskie.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKAJa nizej podpisany/na wyrazam chec wstapienia do partii Normalny Kraj. Oswiadczam, ze zapoznałem/am sie ze
statutem partii którego zobowiazuje sie przestrzegac. Ponadto akceptuje i utozsamiam sie z programem partii.


Wypełnij formularz:

DANE OSOBOWE
IMIĘ NAZWISKO
PESEL MIEJSCE URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

KOD MIEJSCOWOŚĆ ULICA I NUMER
WOJEWÓDZTWO
OKRĘG
POWIAT

GMINA / DZIELNICA

KONTAKT

TELEFON E-MAIL INNY

CZY KIEDYKOLWIEK NALEŻAŁAŚ/NALEŻAŁEŚ DO INNYCH PARTII POLITYCZNYCH, JEŻELI TAK TO DO JAKICH ?