Jako przyszły sympatyk partii Normalny Kraj zobowiazuje sie moja działalnosc społeczna motywowac wyłacznie dobrem Polski i Polaków. Zdaje sobie sprawe, ze tylko solidarne, nieskrepowane sztucznymi podziałami polskie społeczenstwo jest w stanie zapewnic Nam wolnosc, dobrobyt, sprawiedliwosc na których to strazy bedzie stało silne Panstwo Polskie.

DEKLARACJA SYMPATYKAJa nizej podpisany/na wyrazam chec bycia sympatykiem partii Normalny Kraj. Oświadczam, że zapoznałem/am sie ze
statutem partii którego zobowiazuje sie przestrzegac. Ponadto akceptuje i utożsamiam sie z programem partii.


Wypełnij formularz:

DANE OSOBOWE
IMIĘ NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA

KOD MIEJSCOWOŚĆ ULICA
WOJEWÓDZTWO
OKRĘG
POWIAT

GMINA / DZIELNICA

KONTAKT

TELEFON E-MAIL INNY