prawa obywatelskie

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Partii Normalny Kraj, Prezes Partii Wiesław Lewicki zwołuje Kongres Krajowy partii na godzinę 10:00 na dzień 12.03.2017 r.

Informacja o Kongresie Krajowym Normalnego Kraju

 

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Partii Normalny Kraj, Prezes Partii Wiesław Lewicki zwołuje Kongres Krajowy partii na godzinę 10:00 na dzień 12.03.2017 r. w Sosnowcu, przy ul. Żeromskiego 7, Restauracja KREDENS.

Proponowane poprawki do Statutu Partii należy przesyłać na adres:
sekretariat@normalnykraj.pl do godziny 23:59 w dniu 6 stycznia 2017 r.
Proponowane poprawki zostaną umieszczone na stronie: www.normalnykraj.pl do godziny 23:59 w dniu 7 stycznia 2017 r.

Proponowany plan obrad oraz miejsce obrad zostanie podane w Zawiadomieniu o Kongresie Krajowym zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Partii Normalny Kraj na stronie: www.normalnykraj.pl do godziny 23:59 w dniu 7 stycznia 2016 r.

Podziel się z przyjaciółmi: