prawa obywatelskie

Normalny Kraj wypowiada wojnę ZUS-owi! Nasz wiceprezes, Grzegorz Sowa wypowiedział umowę Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych!

 

 

Normalny Kraj wypowiada wojnę ZUS-owi!

 

 

"Z początku urzędnicy byli przekonani że żartuję - bardzo się pomylili" - przyznaje Grzegorz Sowa

 

 

Przymusowe ubezpieczenia społeczne są niezgodne z Ustawą Zasadniczą:

"Art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , którego treść brzmi :

  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej

  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego , czego prawo mu nie nakazuje

  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska , zdrowia i moralności publicznej , albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw."

 

Obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa państwu lub zapewnienia porządku publicznego, nie mogę sobie wyobrazić sytuacji w której brak ubezpieczenia własnej osoby przez obywatela zagroziłby bezpieczeństwu państwa czy wywołałby np. rozruchy. Obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa środowisku (naturalnemu) - argumentacja chyba zbędna. Ponadto obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest konieczny dla zapewnienia zdrowia publicznego lub moralności publicznej, co najwyżej jest to groźba dla zdrowia tegoż obywatela, ale to już jego problem zgodnie z art.30 Ustawy Zasadniczej. Obowiązek ubezpieczenia samego siebie nie jest także konieczny dla zapewnienia wolności innych ludzi i nie zagraża prawom innych ludzi - myślę, że tematu nie trzeba rozwijać.

Sądy raz za razem bronią stanowiska iż przymus ubezpieczeń jest zgodny z Konstytucją, jednakże powód tego jest oczywisty - orzeczenie przeciwnej treści wywołałoby lawinę która zmiotłaby system emerytalny w obecnej formie. Konieczne byłyby rewolucyjne reformy, o których rządzący boją się nawet pomyśleć.

Budżet roczny państwa polskiego wynosi ok. 340 miliardów zł. Kwota jaką ZUS jest winny nam Polakom to od 4,5 do 6,5 budżetów państwa. W Polsce żyje ok. 38 mln obywateli, co w uproszeniu daje ok. 10 milionów rodzin. Załóżmy również w uproszczeniu, że każda rodzina mieszka w oddzielnym mieszkaniu wartym średnio 150 tys. zł (oczywiście dom jednych jest wart milion, natomiast mieszkanie innych w rozwalającej się kamienicy jest warte kilkadziesiąt tysięcy, ale wyznaczamy średnią). Pomnóżmy teraz 10 mln przez 150 tys. zł, a otrzymamy 1,5 biliona złotych. ZUS, państwo polskie jest winne swoim obywatelom, z tytułu pobranych składek emerytalnych, równowartość w pieniądzu, wszystkich domów mieszkalnych, jednorodzinnych, bliźniaczych i wielorodzinnych znajdujących się pomiędzy Bugiem, a Odrą wraz z Nysą Łużycką.

 


 


Tagi:   

Podziel się z przyjaciółmi: