Okręg obejmujący obszar miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego

Nasi Politycy