Reprezentacja

Zarząd partii

Wiesław Lewicki

Prezes partii
wieslaw.lewicki@normalnykraj.pl
tel. 886 244 633

Jerzy Meissner

Wiceprezes
jerzy.meissner@normalnykraj.pl

Grzegorz Sowa

Wiceprezes
grzegorz.sowa@normalnykraj.pl

Tomasz Białek

Sekretarz generalny
tomasz.bialek@normalnykraj.pl

Bartłomiej Gowin

Skarbnik
bartlomiej.gowin@normalnykraj.pl

Komisja rewizyjna

Ireneusz Kasza

Przewodniczący
Krajowej Komisji Rewizyjnej

ireneusz.kasza@normalnykraj.pl

Dorota Rogowska

Członek KKR

Izabela Meissner

Członek KKR

Renata Więzik

Członek KKR

Barbara Gowin

Członek KKR

Sąd partyjny

Piotr Droń

Członek sądu partyjnego

Beata Pasierbek

Członek sądu partyjnego

Katarzyna Matlakiewicz

Członek sądu partyjnego

Paweł Dziedzic

Członek sądu partyjnego

Filip Sowa

Członek sądu partyjnego

Kamil Gielata

Członek sądu partyjnego

Dawid Cieślar

Członek sądu partyjnego

Adam Rogowski

Członek sądu partyjnego

Magdalena Gluza

Członek sądu partyjnego