Bolesławiec

Podsumowanie spotkań NK z 10 i 13 maja

Partia Normalny Kraj tworzy struktury, by zrealizować swoje cele, w tym najważniejszy: by obywatel Polski był prawdziwym gospodarzem swojego kraju.

10 maja odbyło się spotkanie organizacyjne partii w Sosnowcu, podczas którego miała miejsce owocna dyskusja na temat, w jaki sposób podobna formacja mogłaby łączyć środowiska dążące do odzyskania faktycznej suwerenności przez Państwo Polskie oraz by prawdziwym gospodarzem był jego obywatel.
Widać było dużą chęć działania i ogromne zniechęcenie do organizacji głównego nurtu, które oparte są na na liderach i zarządzaniu centralnym.

W niedalekiej przyszłości planujemy powołać oficjalnie Okręg Normalnego Kraju w Sosnowcu do czego konieczne będzie zwołanie Kongresu Okręgowego. Temu też służyć będą następne spotkania NK, przy czym pierwsze odbędzie się w Jaworznie, o czym w szczegółach wkrótce na naszej stronie i Facebooku.

W sobotę 13 maja odbyło się spotkanie NK w Bolesławcu na przepięknym rynku tego miasta. Zaczynamy tworzyć struktury w kolejnym okręgu, gdzie aktywność deklaruje wielu doświadczonych działaczy lokalnych, chcących przyczynić się do budowania lepszej Polski. Istnieją już zalążki struktur w okręgu, gdzie można już pomagać działaczom do czasu zwołania Kongresu Oddziałowego, by mogli sprawnie działać jako całkowicie niezależnie rządząca się struktura w ramach statutu, który jest głównym atutem organizacji, Jedno z najważniejszych jego założeń, to pozostawienie w wyłącznej jurysdykcji Okręgu decyzji, kto personalnie będzie kandydatem do Sejmu/Senatu. Oto rewolucja w systemie partyjnym! Ta zasada to podstawa zachowania wolnej, zdrowej konkurencji w organizacji, pozwalająca wyłaniać charyzmatyczne osobowości, gdyż tylko takie są w stanie przeciwstawić się korporacjom i finansjerze, a na pierwszym miejscu mieć dobro i interes polskiego obywatela.

W czerwcu przewidujemy spotkanie w Okręgu Wałbrzych i, jeżeli się powiedzie, jeszcze jedno w Okręgu Jelenia Góra: w Legnicy. Zapraszamy do współpracy, do przyjrzenia się NK. Mamy ufność, że jesteśmy narodem ludzi odważnych i posiadamy potencjał zmian.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Musisz być zalogowany w , aby dodać komentarz