kongres

Informacja o Kongresie Krajowym

Opublikowano: 01-02-2019

Mam przyjemność poinformować o planowanym Kongresie Krajowym partii Normalny Kraj, który odbędzie się 10 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 56A/404.

Plan obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa partii.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Kongresu.
4. Przyjęcie planu obrad.
5. Sprawozdanie Prezesa partii.
6. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Skarbnika o sytuacji finansowej partii.
8. Głosowanie ws. absolutorium dla Członków Zarządu.
9. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami poprawek do Statutu partii.
10. Wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, liczby wiceprezesów i Wiceprezesów Partii.
11. Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór członków Sądu Partyjnego.
13. Uchwały i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zachęcam wszystkich członków partii do zgłaszania projektów poprawek statutu (do 3.3.2019r.), którego obowiązująca treść dostępna jest na stronie: https://partia.normalnykraj.pl/statut/

Poprawki do statutu należy zgłaszać na adres mailowy sekretariat@normalnykraj.pl do dnia 3 marca 2019, po czym zostaną podane do publicznej wiadomości.

Z wyrazami szacunku,
Prezes partii Normalny Kraj
Wiesław Lewicki

Add a Comment

Musisz być zalogowany w , aby dodać komentarz