KW Normalny Kraj

Zaproszenie na listy wyborcze KW Normalny Kraj

Ogłoszenie:

„Normalny Kraj zaprasza osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i inne organy administracji publicznej do udziału w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oraz zgłaszania swoich kandydatur do umieszczenia na listach wyborczych.

Zapraszamy osoby, które są zdecydowane oczyścić struktury państwa z korupcji, nepotyzmu, działań mafijnych oraz totalitarnych praktyk prowadzących do represjonowania jednostek i społeczeństwa.

Normalny Kraj, solidaryzujący się z osobami pokrzywdzonymi przez struktury państwa, zapewni możliwość działania w kampanii wyborczej oraz kandydowania do polskiego parlamentu w celu doprowadzenia do konsekwentnego przestrzegania w życiu społecznym zasad sprawiedliwości 
i praworządności.”

Adres e-mail, na który należy wysłać kandydaturę: sekretariat@normalnykraj.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.