Droga_dla_Polski

Relacja z konferencji „Droga dla Polski”

Uczestnikami konferencji pt. „Droga dla Polski” byli przedstawiciele różnych środowisk. Prelegenci zabierający głos przedstawili swoje przemyślenia oraz wnioski z różnego punktu widzenia. Na kształt ich wypowiedzi miał wpływ wspólny zasadniczy cel – niepodległość i suwerenność kraju. To on był inspiratorem i kreatorem wyrażanych przez Nich myśli.

Prelegentami konferencji byli:

Prof. Adam Wielomski.
Mgr Magdalena Ziętek-Wielomska.
Ppłk dypl rez. Krzysztof Nagrabski.
Józef Białek.
Dr Stanisław Adamczyk.

W takcie konferencji okazało się, że szukamy różnych rozwiązań, ale przyświeca nam jeden cel – dobro ojczyzny. Rozpatrując to zagadnienie z różnych punktów widzenia, w efekcie końcowym za dobro ojczyzny uznajemy jej niepodległość i suwerenność w różnych wymiarach.

Pomimo różnego bagażu doświadczeń i posiadanej wiedzy z zakresu, wydawałoby się, skrajnie różnych specjalności, nie stało nic na przeszkodzie, by w trakcie i po konferencji znaleźć wspólny język, co w skrócie można sprowadzić do myśli:

„Dobro ojczyzny jest czymś najwyższym dla świadomego obywatela.
Ojczyzna to nasz wspólny duży dom, który współdzielimy z milionami obywateli.
Uważamy, że nikt nie powinien czuć się osamotniony w naszym wspólnym domu.”

Jest w nim dużo do zrobienia i my to wiemy, dlatego podejmujemy rozmowy z różnymi środowiskami, ponieważ kierujemy się powiedzeniem:

„Jeśli będą nas tysiące, to możemy zrobić wielkie rzeczy, ale jeśli będą nas miliony, to zrealizujemy wszystko, co będzie potrzeba” – co rozumiemy jako możliwie najlepsze urządzenie naszego wspólnego domu.

Dobro ojczyzny wytycza nam drogę.
Wiele środowisk ma swoje punkty widzenia, racje i wypracowane przez siebie metody osiągnięcia tego zasadniczego celu. Każdy może kroczyć swoją drogą, ale czy wszyscy spotkamy się wówczas w tym samym miejscu? Tym miejscem jest nasz wspólny cel – niepodległość i suwerenność, więc idźmy do niego razem wspólną (wypracowaną poprzez połączenie sił) drogą.

Co prawda występujący prelegenci nie wygłosili słów: „idźmy wspólną drogą”, ale ich konkluzje i przemyślenia – choć z perspektywy różnych dziedzin wiedzy – właśnie sprowadzały się do tego wspólnego mianownika.

Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań poświęcony opracowaniu synergicznych działań i metod osiągnięcia wspólnego celu. Organizacja Normalny Kraj włączyła się w tworzenie kierunków działań z nastawieniem osiągnięcia celu niepodległej i suwerennej Polski. Jesteśmy otwarci na rozmowy z różnymi środowiskami, którym przyświeca w/w cel lub cele pośrednie przybliżające nas do niego.

Dziękujemy głównemu organizatorowi – Arkadiuszowi Olejniczakowi za zaproszenie na konferencję i piknik strzelecki.

Niebawem na stronie zostaną opublikowane materiały filmowe z poszczególnymi prelekcjami oraz relacja z pikniku strzeleckiego.