Poronin

Relacja z konferencji „Autonomiczność i niezależność Polski” – październik 2020

Uczestnikami konferencji pt.: „Autonomiczność i niezależność Polski” w ramach Projektu Normalny Kraj w regionie południowym byli przedstawiciele różnych środowisk.

Prelegenci zabierający głos przedstawili swoje przemyślenia i analizy, a wnioski przedstawili z różnych perspektyw. Zaakcentowali wagę jedności oraz świadomości narodowej w autonomiczności i niezależności kraju oraz zagrożenia wynikające ze sterowania zewnętrznego.

Na kształt ich wypowiedzi miał wpływ wspólny zasadniczy cel – autonomiczność i niezależność kraju, który był inspiracją dla wystąpień i kreatorem wyrażanych przez nich myśli.

Prelegentami konferencji byli:

mgr inż. Krzysztof Tytko

Link do nagrania cz. 1: https://www.youtube.com/watch?v=lF6O-GgoEm0

mgr inż. Krzysztof Tytko wypowiedział się w temacie: „Zasoby naturalne Polski dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Energetyka kraju.”

W swoim wystąpieniu przede wszystkim zwrócił uwagę na uśpione zasoby naturalne Polski, ich różnorodność i ilość, które mogłyby zapewnić takiemu krajowi jak Polska niezależność energetyczną oraz zaspokajanie zapotrzebowania w coraz to popularniejsze pierwiastki ziem rzadkich.

Przedstawienie ogólne metod wydobywczych pozwoliło zrozumieć, jakie możliwości mamy w kraju i w jakim kierunku powinna być prowadzona polityka wydobywcza.

Zaskakujący jest fakt, a zarazem smutny, że tzw, metoda podziemnego zgazowania węgla zawiera większą ilość pozytywów, aniżeli negatywów i nie zyskała wsparcia od strony politycznej osób rządzących i ustanawiających polskie prawo.

Z wystąpienia Pana Krzysztofa dowiadujemy się, jakie sektory są strategiczne i które z nich powinny być pod kontrolą państw. Niestety posunięcia polityczne nie idą w tym kierunku.

To wszystko możecie Państwo zobaczyć w pierwszym wystąpieniu Pana Krzysztofa.

Link do nagrania cz. 2: https://www.youtube.com/watch?v=8uI56A_n9dE

W kolejnym wystąpieniu Krzysztof Tytko udokumentował swoją aktywność w sferze próby dotarcia do polityków z propozycją rozwiązań wykorzystujących polskie zasoby, a tym samym zapewnienia stabilizacji polskiemu górnictwu i dążenia do niezależności energetycznej Polski. Wspomina w wystąpieniu, niestety nie było odzewu i zainteresowania z ich strony.

Przedstawienie projektu uwłaszczenia zasobów naturalnych przez naród oraz propozycji aktów prawnych zabezpieczających interesy narodu polskiego są głęboko przemyślanym rozwiązaniem, a wyliczenia dywidend na jednego mieszkańca są dowodem na to, że możemy bogacić się, jako naród, a tym samym żyć na wyższym poziomie.

Przedstawiony projekt Narodowego Koncernu Surowcowego i Narodowych Aktywów Strategicznych jest najlepszym rozwiązaniem. Rozwiązanie to zagwarantuje kontrolę nad wspólnym majątkiem narodowym oraz sprawiedliwy podział zysków na poszczególnych udziałowców.

Marcin Hagmajer

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=bKJWeharWmM

Pan Marcin w swoim wystąpieniu dokonał analizy i przytoczył szereg faktów i wniosków w kontekście tematu: „Cybernetyczna analiza operacji COVID-19”.

Odwołując się pojęcia walki, która może być prowadzona w różnych wymiarach, niejednokrotnie w swoim wystąpieniu podkreślał, jak istotną rolę może odegrać informacja. Operowanie nią w różnych kierunkach może być dążeniem do całkiem innych celów niż deklarowane przez mówców.

Na przykładzie tzw. pandemii COVID-19 Pan Marcin dokonał bardzo ważnej analizy pomiędzy przeciwnymi stronami, które wyłoniły się w wyniku pandemii, a granica pomiędzy nimi, jak i odpowiedzialność pewnych podmiotów jest zacierana.

Zwrócenie uwagi przez Pana Marcina, jak mogą być definiowane pewne pojęcia i operowanie nimi, co może powodować pewne wymuszenia, aby opowiedzieć się po pewnej stronie, ale też może szybko usprawiedliwiać, że kogoś szybko uznaje się za wrogi element. Dla przykładu przytoczył pojęcie terroryzmu i operowanie nim na określone potrzeby.

Zwrócenie uwagi na informacje fałszywe, które poszły w eter do społeczeństw i z jakich przyczyn, rozjaśnia obraz niektórych spraw, co dzieje się na scenie politycznej i jak są wywoływane pewne reakcji na przykładzie chociażby Włoch. Niestety pomimo tego, że nieliczne źródła podawały sprostowania, najprawdopodobniej nie cofnięto w całości skutków w myśleniu i podejściu do tzw. pandemii.

W drugiej prelekcji Pan Marcin wypowiedział się w temacie: „Kontrwywiad obywatelski jako czynnik budujący świadomość narodową”.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=rjKEYM3gSxo

Magdalena Ziętek-Wielomska

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=NehElR5s6yE

Pani Magdalena wypowiedziała się w temacie: „Celowość i skuteczność działania”.

Tomasz Banyś

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=N9sNvFPMdbI

Pan Tomasz wypowiedział się w temacie: „Myślenie stereotypowe i myślenie pojęciowe”.

Kolejne nagrania ukażą się już niebawem na naszym kanale YT: https://www.youtube.com/channel/UCIcFKxNTo6paaPrDt8qgdHQ

Comments are closed.