KONWENT ODDZIAŁU BIELSKO-BIAŁA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU KONWENTU ODDZIAŁU
BIELSKO-BIAŁA PARTII NORMALNY KRAJ

 

Na podstawie art. 33 pkt. 4 Statutu partii Normalny Kraj zwołuję Konwent Oddziału Bielsko-Biała na dzień 22 września 2021r. w siedzibie firmy LewPol w Szczyrku ul. Beskidzka 22 na godz.18:00. Prosimy o punktualne przybycie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Konwentu.

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Wybór protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Ustalenie dalszego porządku obrad.

6. Przemówienie Prezesa Partii.

7. Głosowanie nad zatwierdzeniem wyboru Prezesa Oddziału

8. Powołanie przez Prezesa Oddziału Zarządu Oddziału.

9. Ustalenie Statutu Oddziału

10. Dyskusja na temat przyszłości partii i dalszego rozwoju Oddziału

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie obrad.

 

 

Bartłomiej Gowin
Prezes Oddziału Bielsko-Biała

 

Tags: No tags

Comments are closed.