Konferencja Warszawa 2023

Konferencja podsumowująca dotychczasowy udział w wyborach parlamentarnych 2023

Nie ma jak pamiątkowe zdjęcie głównych przedstawicieli różnych środowisk na koniec konferencji.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej działalności za czas kampanii wyborczej od ogłoszenia wyborów do końca rejestracji list kandydatów do parlamentu w ogłoszonych wyborach parlamentarnych na 15 października 2023 roku oraz opracowanie dalszego planu działania na wybory obecne i przyszłe.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilku środowisk z ruchów pozaparlamentarnych o działalności politycznej.

W toku konferencji wyciągnięto głównie wnioski, podsumowano osiągnięcia oraz dyskutowano na temat silnych i słabych stron Projektu Normalny Kraj.

Jednym z głównych osiągnięć było delegowanie kilku tysięcy chętnych do zasiadania w komisjach wyborczych w ramach oddolnego ruchu kontroli wyborów. Nie wszyscy jednak dostali się do pracy w komisjach, co jest skutkiem ułomności Kodeksu Wyborczego, który powinien zostać zmieniony. Jego obecna forma – z tegorocznymi zmianami dokonanymi przez opcję rządzącą PiS – zmierza do dyktatury, a nie do demokracji.1 Partie parlamentarne mogą delegować większą ilość członków do komisji wyborczych, przy czym inne pozaparlamentarne ugrupowania powołujące komitety wyborcze mają ograniczone możliwości w tym zakresie.2
Miało być lepiej, a wyszło jeszcze większe uszczelnienie władzy i zamknięcie na oddolną kontrolę społeczną wyborów.

Kolejnym ważnym elementem rozmów było wskazanie na problem izolacji pewnych grup społecznych o określonym światopoglądzie, postrzeganych jak opozycyjne do obecnej władzy,
a w zasadzie do układu pookrągłowostołowego.
Za przyczynę izolacji uznano większość ich liderów, którzy hamują chęć współpracy zwykłych członków i łączenia ich działań na rzecz wspólnego sukcesu społecznego, czyli politycznej zmiany sceny politycznej w pokojowy sposób.

W tym miejscu należy wspomnieć o niektórych liderach ugrupowań pozaparlamentarnych, którzy ochoczo wspierają różne ruchy oraz są chętni do współpracy w różnym zakresie, są to między innymi:

Krzysztof Tytko z OKOPZN, 3,4,5
Krzysztof Tołwiński z Formacji Politycznej FRONT, 6,7
Zdzisław Jankowski z SAMOOBRONY RP. 8,9

Kolejny sukces to zarejestrowanie list wyborczych z kandydatami na posłów w pięciu okręgach wyborczych oraz w kolejnych dwóch zgłoszenie odpowiedniej ilości podpisów poparcia. Niestety przez niedociągnięcia formalne urzędników oraz niewielką ilość czasu, jaki nam wyznaczono w możliwie najkrótszym terminie przez opcję rządzącą, nie było możliwości dokonania zmian formalnych, a tym samym zarejestrowania kolejnych kandydatów.
Z kandydatów do senatu zarejestrowano jednego kandydata z KW Normalny Kraj.

Wobec powyższego stajemy również przed faktem, że nikt z obecnego układu parlamentarnego nawet nie protestuje wobec maksymalnie skróconemu kalendarzowi wyborczemu, który powoduje, że mniejsze ugrupowania pozaparlamentarne startują do nierównej walki, nazywając ją demokratycznymi wyborami.

Praktycznym celem pozostawienia list kandydatów przez KW Normalny Kraj w obliczu niezarejestrowania tzw. list ogólnokrajowych, było postanowienie zgodne z poglądem, że układ pookrągłowostołowy tworzy niezmiennie oficjalny parlament, a mniejsze ugrupowania, które wchodzą z nimi w relacje są tylko politycznymi satelitami największych ugrupowań, aby zagospodarować odpływający lub skrajny elektorat na korzyść PiS i PO.

Działania powyższych mechanizmów przedstawiliśmy w materiale:
Czy warto brać udział w wyborach parlamentarnych w 2023 roku? 10, 11

Więcej treści z podsumowania działalności w okresie rejestrowania komitetów wyborczych i rejestrowania kandydatów, jako wnioski z doświadczenia w postaci wiedzy na przyszłość, osoby zainteresowane i uprawnione dostaną w linku do notatek z hasłem w sekretariacie.

Podobnie też będzie z treścią notatek odnośnie planów i zadań ustalonych na najbliższe działanie.

 

BIBLIOGRAFIA:

1. Zobacz, KODEKS WYBORCZY – USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf

2. Tamże, Rozdział 5, Art. 178.

3. OKOPZN
https://zasobynaturalne.com.pl/

4. OKOPZN
https://www.facebook.com/okopzn/?locale=pl_PL

5. OKOPZN
https://www.youtube.com/c/OKOPZN

6. Formacja Polityczna FRONT
https://krzysztoftolwinski.pl/

7. Formacja Polityczna FRONT
https://www.youtube.com/@Krzysztof_Tolwinski_Front

8. Zdzisław Jankowski SAMOOBRONA RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzisław_Jankowski

9. SAMOOBRONA RP
https://samoobronarp.org/

10. Czy warto brać udział w wyborach parlamentarnych w 2023 roku?
https://normalnykraj.pl/2023/07/27/czy-warto-brac-udzial-w-wyborach-parlamentarnych-w-2023-roku/

11. Porównaj, Wybory – Czy jest jeszcze zdrowa rywalizacja w polityce?
https://normalnykraj.pl/2020/05/02/wybory-czy-jest-jeszcze-zdrowa-rywalizacja-w-polityce/

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.