Logo partii Normalny Kraj

Informacja o Konwencie Krajowym Normalnego Kraju – 12 maja 2024

10 kwietnia 2024
Konwent Krajowy

Informacja

Zarząd partii Normalny Kraj informuje, że w dniu 12 maja 2024 r. w Warszawie odbędzie się najbliższy Konwent Krajowy naszej partii, na który serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać czynny udział w podejmowanych działaniach i ich kształcie.

Proponowane poprawki do Statutu należy wysyłać na adres: sekretariat@normalnykraj.pl

Poprawki do Statutu partii można nadsyłać do dnia: 04.05.2024 r. włącznie. Po tym dniu wszystkie propozycje zostaną upublicznione do wiadomości Członków i Kandydatów Partii Normalny Kraj.