Porozumienie o współpracy w ramach projektu:
Normalny Kraj – Akcja Wyborcza

Załącznik 1:
Regulamin do „Porozumienia o współpracy w ramach projektu:
Normalny Kraj – Akcja Wyborcza”.

Wypełnione i zeskanowane porozumienie prosimy wysłać na adres e-mail: sekretariat@normalnykraj.pl