Po wybraniu albo wpisaniu i zatwierdzeniu kwoty oraz wyborze banku nastąpi przekierowanie na stronę operatora e-płatności. Jeśli Twojego banku nie ma na liście możesz również wykonać zwykły przelew (dane do przelewu znajdują się na dole strony).

 

Polskie prawo zezwala partiom politycznym przyjmować darowizny pochodzące wyłącznie z kont krajowych.

Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.


Można je zrealizować poprzez:

a) przelew z konta osobistego (nie z konta prowadzonej działalności gospodarczej)

lub

b) za pośrednictwem przekazu pocztowego – jedna osoba może wpłacić maksymalnie jednorazowo 2250 zł,

na rachunek:

90 1240 1170 1111 0010 6611 4131

Normalny Kraj

ul. Rabsztyńska 15/3

01-143 Warszawa

Tytuł przelewu: „Darowizna na partię Normalny Kraj”

Zsumowane wpłaty na partię nie mogą przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.