Logo partii Normalny Kraj

Czy warto brać udział w wyborach parlamentarnych w 2023 roku?

19 lutego 2024
Głosowanie

”TAK” – tak mówimy my jako ugrupowanie NORMALNY KRAJ i na pewno weźmiemy udział w miarę możliwości, ale zanim o tym opowiemy więcej, to może zacznijmy od początku.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie Czy warto startować w wyborach w 2023 roku?,
należy rozpatrzeć odpowiedź w kilku aspektach, aby rozumieć sens angażowania siebie i innych w różnych wymiarach:

1. „WYBORCY” – osoby, która jako uprawniony obywatel może iść oddać głos lub zaniechać tego;
2. „DZIAŁACZA SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO LUB AKTYWISTY” – osoby, która czynnie przystępuje do wykonywania pewnych funkcji, głównie w czasie kontroli wyborów;
3. „UGRUPOWANIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO WYBORÓW” – grupy osób, które czynnie przystępują do wyborów w różnym zakresie, a w tym umożliwiają kontrolę wyborów innym osobom.

Ad.1
Najłatwiej jest odpowiedzieć zwykłemu wyborcy: pójdę głosować lub nie.
Zaniechanie pójścia na wybory powinno skutkować tym, że nie powinniśmy narzekać ani wydawać opinii, ponieważ to tylko poszerza, a nawet napędza negatywne nastawienie do wyborów i może zniechęcać innych do udziału w wyborach, a nawet sprzyjać największym ugrupowaniom przy władzy, których dokonania i poczynania np. nam się nie podobają.

Idąc na wybory, należy być świadomym i sugerować się tym, co bliższe jest naszym oczekiwaniom, a nie pustymi obietnicami. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na negatywne skutki działań politycznych, np. zadłużanie państwa, a tym samym nas i następnych pokoleń lub uzależnianie kraju od decyzji Unii Europejskiej i funkcjonowania naszego kraju na nierównych prawach lub wbrew interesowi polskiego społeczeństwa.

Wobec powyższego należy ocenić dokonania startujących ugrupowań i postawić sobie pytanie:
– jak długo są u władzy, bądź mają na nią wpływ i czego dokonali?
– jakie były porażki, zaniechania, a ile sukcesów, które polepszyły nam życie, jako polskiemu społeczeństwu?
– ile rozpętali afer i nie rozliczyli ani siebie, ani nawet rzekomej strony przeciwnej politycznie?

W ocenie obecnej sceny politycznej mamy ułatwione zadanie, gdyż gro polityków lub ugrupowań jest po w tzw. przemianach pookrągłostołowych od ponad 30 lat. Kariery niektórych osobistości trwają nawet ponad 10 kadencji w sejmie, inni pełnią funkcje poselskie z przerwami, będąc w tym czasie na różnych stanowiskach politycznych lub wpływowych w Polsce lub Unii Europejskiej.

Ocena obecnych obozów politycznych jest dość łatwa, wystarczy prześledzić ich rozwój w Polsce w czasie przemian pookrągłostołowych, to jak przepotwarzały się z jednego pnia:

AWS→PC→PO i PiS, ostatnie kadencje PO i PiS ze swoimi różnymi satelitami w poszczególnych okresach władzy.

Dla porównania proponujemy materiał:

Wybory – Czy jest jeszcze zdrowa rywalizacja w polityce? z 2 maja 2020

https://normalnykraj.pl/2020/05/02/wybory-czy-jest-jeszcze-zdrowa-rywalizacja-w-polityce/

Mutacja partii w Polsce

Ad.2
Działacze społeczno-polityczni oraz aktywiści mogą skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości, jakie daje im prawo, a przede wszystkim uczestnictwo w kontroli wyborów.

Wystarczy się trochę rozejrzeć po różnych ugrupowaniach i nieważne, czy nam pasują ich poglądy do końca, czy nie. To dzięki różnym ugrupowaniom, tworzącym komitety wyborcze, można bliżej poznać przebieg wyborów, a nawet w nich uczestniczyć.

Ponieważ pada wiele głosów polityków, że wybory mogą być oszukane, należy przystąpić do pracy w komisjach wyborczych oraz w obserwacji pracy komisji.

Prawo polskie umożliwia nam szereg możliwości, więc zaangażowani aktywiści powinni je wykorzystać, aby nie tylko wykluczyć nieprawidłowości i czuć się w ten sposób po części spełnionym, ale i dać pozostałej części społeczeństwa poczucie, że mamy kontrolę nad przebiegiem wyborów i możemy wykazać nieprawidłowości przed odpowiednimi organami oraz społeczeństwem, jeśli takie się pojawią.

Tymi możliwościami są:
– praca w charakterze członka komisji wyborczej,
– bycie obserwatorem przy pracach komisji wyborczej,
– bycie mężem zaufania przy pracach komisji wyborczej.

W/w funkcje można pełnić głównie dzięki ugrupowaniom politycznym, nawet tym niszowym, oraz innym grupom zorganizowanym, które zakładają komitety wyborcze i to one właśnie delegują w/w osoby do komisji zgodnie z określonymi procedurami w Kodeksie Wyborczym.

Proszę nam wierzyć, że większość z nich robi to dla dobra wspólnego bez żadnych gratyfikacji. O tych, którzy postępują inaczej, co wiąże się z ciemną stroną wyborów, wspomnimy w następnym punkcie.

Ad.3
Chcąc odpowiedzieć na pytanie Czy warto brać udział w wyborach parlamentarnych w 2023 roku jako ugrupowanie polityczne?, należy rozpatrywać je z punktu widzenia swoich możliwości oraz celów pozytywnych, które można spełnić dla społeczeństwa:

– Ugrupowania, które będą czynnie uczestniczyć, ale w okrojonym zakresie możliwości, czyli po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, ograniczą się do kontroli wyborów, aby mieć możliwość zdobycia informacji dotyczących przebiegu wyborów, ale też umożliwienia tego innym i nieważne, czy są w danym ugrupowaniu, czy nie.

– Ugrupowania, które będą czynnie uczestniczyć w pełnym zakresie i będą chciały zdobyć jak największą ilość głosów, aby uzyskać jak najwięcej mandatów wyborczych, to ugrupowania na ogół znajdujące się już w parlamencie i na głównej scenie politycznej w kraju i za granicą. Bardzo często są one ujmowane w sondażach wyborczych, ponieważ posiadają duże możliwości finansowe. To jest ich główna siła, dzięki której mają powiązania z mediami oraz możliwości merytoryczne i organizacyjne.

– Ugrupowania, które będą czynnie uczestniczyć w pełnym zakresie i będą chciały zdobyć jak największą ilość głosów, ale znając stan swoich możliwości, wiedzą, że nie mają żadnych szans na zdobycie progu wyborczego. Najczęściej kierują się chęcią pokazania, że są na scenie politycznej lub chcą zbadać eksperymentalnie ile mogą zdobyć głosów. Jeśli nie uda im się zdobyć progu 5% lub 8% w skali kraju, ich mandaty zostaną podzielone na pozostałe ugrupowania biorące udział w wyborach metodą D’Hondta, w wyniku czego wzmocnią najsilniejsze ugrupowania, które, proporcjonalnie do otrzymanego poparcia, zdobędą mandaty tych, którzy nie przekroczyli progu wyborczego.

Tak skończy się zabawa w wybory, a może być to również celowe i przemyślane działanie, aby wesprzeć największe ugrupowania lub rozproszyć elektorat poparcia opozycyjnego społeczeństwa wobec obecnego establishmentu politycznego, aby nikt nie przekroczył wymaganego progu wyborczego, a tzw. „duopol” trwał dalej.

Trzeba sobie powiedzieć jasno:
takie działanie jest wrogie społeczeństwu i sprawia, że nieświadomie pomagamy w w/w sposób największym ugrupowaniom, umacniamy ich pozycję na scenie politycznej.
My jako NORMALNY KRAJ potępiamy takie nawet nieświadome działanie,
ponieważ wybory to nie zabawa, a deklaracje i decyzje na nasze życie na lata.

Pośród w/w ugrupowań mogą znaleźć się również takie, które z premedytacją będą działały, aby stworzyć konkurencję niszowym ugrupowaniom w celu odebrania jak największej ilości głosów. Można je podzielić na:
• te, które nie będą miały możliwości przekroczenia progu wyborczego;
• te, które będą miały możliwość i w pewnych działaniach zorganizowanych oraz układach zarejestrują dużą liczbę okręgów, lecz niewystarczającą na przekroczenie progu wyborczego;
• te, które w przypadku uzyskania zbyt dużego poparcia, zawsze powiedzą coś medialnego celowo, by zniechęcić część elektoratu do siebie.

Są to mechanizmy walki informacyjnej, które pojmuje mała część społeczeństwa.
Nikt nie zadaje sobie pytania jakie są próby manipulacji i przez kogo jest ona stosowana?
No właśnie, przez tych, którzy mają wpływ na nasze życie.

Aż ciśnie się na koniec pytanie, czy możemy to zmienić?

„TAK” – ale trzeba poszerzać świadomość własną i innych. Być świadomym wyborcą to jednak trochę za mało.

Co z tego, że ktoś będzie mógł pochwalić się swoją wiedzą? Aby zmienić rzeczywistość potrzebne jest zaangażowanie.

Radzimy też zgłębiać własną wiedzę, jeśli nie wiesz – analizuj, rozmawiaj, chodź na spotkania, angażuj się i odsuwaj element wrogi, niesprzyjający Tobie, grupie i społeczeństwu polskiemu, by było niepodległe i suwerenne.

Oceniajmy ich po owocach, oddając głosy w zamian za prawdziwe i sprzyjające rozwojowi społeczeństwa dokonania. Jeśli takich nie ma, należy dać szansę innym osobom na scenie politycznej.

Bibliografia:

1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

2. KODEKS WYBORCZY – USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf

3. Wybory – Czy jest jeszcze zdrowa rywalizacja w polityce? z 2 maja 2020
https://normalnykraj.pl/2020/05/02/wybory-czy-jest-jeszcze-zdrowa-rywalizacja-w-polityce/

4. L. Kraszyna, Metoda D’Hondta, rozwiewamy mity. Dwie prawdy i trzy popularne kłamstwa na temat wyborów w Polsce., 21 czerwca 2023.
https://oko.press/metoda-dhondta-rozwiewamy-mity

5. Ordynacja wyborcza w Polsce.
https://www.math.edu.pl/system-wyborczy