Struktury

Adres siedziby:

Normalny Kraj
01-143 Warszawa
ul. Rabsztyńska 15/3

e-mail:

sekretariat@normalnykraj.pl

Konto bankowe:

Bank Pekao
nr konta: 90 1240 1170 1111 0010 6611 4131