Nasi koordynatorzy

Adres siedziby:

Normalny Kraj
01-143 Warszawa
ul. Rabsztyńska 15/3

e-mail:

sekretariat@normalnykraj.pl

Konto bankowe:

Bank Pekao
nr konta: 90 1240 1170 1111 0010 6611 4131

Wiesław Lewicki

Prezes partii wieslaw.lewicki@normalnykraj.pl tel. 886 244 633

Dominik Kowalski

Sekretarz Generalny dominik.kowalski@normalnykraj.pl

Krzysztof Nagrabski

Wiceprezes partii krzysztof.nagrabski@normalnykraj.pl tel. 509 977 889

Antoni Gromadzki

Wiceprezes partii antoni.gromadzki@normalnykraj.pl

Ireneusz Kasza

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ireneusz.kasza@normalnykraj.pl

Bartłomiej Gowin

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Wojciech Mateńka

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej