Nasi koordynatorzy

Adres siedziby:

Normalny Kraj
01-143 Warszawa
ul. Rabsztyńska 15/3

e-mail:

sekretariat@normalnykraj.pl

Konto bankowe:

Bank Pekao
nr konta: 90 1240 1170 1111 0010 6611 4131

Wiesław Lewicki

Prezes partii
wieslaw.lewicki@normalnykraj.pl
tel. 886 244 633

Dominik Kowalski

Sekretarz Generalny
dominik.kowalski@normalnykraj.pl

Krzysztof Nagrabski

Wiceprezes partii
krzysztof.nagrabski@normalnykraj.pl
tel. 509 977 889

Bartłomiej Gowin

Skarbnik

Ireneusz Kasza

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ireneusz.kasza@normalnykraj.pl

Katarzyna Ostrowska

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Wojciech Pieńko

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Tomasz Białek

Członek Sądu Koleżeńskiego

Barbara Gowin

Członek Sądu Koleżeńskiego