Nasi koordynatorzy

Adres siedziby:

Normalny Kraj
01-143 Warszawa
ul. Rabsztyńska 15/3

e-mail:

sekretariat@normalnykraj.pl

Konto bankowe:

Bank Pekao
nr konta: 90 1240 1170 1111 0010 6611 4131

Wiesław Lewicki

Prezes partii wieslaw.lewicki@normalnykraj.pl
tel. 886 244 633

Dominik Kowalski

Sekretarz Generalny dominik.kowalski@normalnykraj.pl

Robert Oleszczak

Skarbnik Krajowy robert.oleszczak@normalnykraj.pl

Krzysztof Nagrabski

Wiceprezes partii krzysztof.nagrabski@normalnykraj.pl tel. 509 977 889

Antoni Gromadzki

Wiceprezes partii antoni.gromadzki@normalnykraj.pl

Ireneusz Kasza

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ireneusz.kasza@normalnykraj.pl

Bartłomiej Gowin

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Wojciech Mateńka

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Maklakiewicz

Członek Sądu Koleżeńskiego

Katarzyna Ostrowska

Członek Sądu Koleżeńskiego

Tomasz Białek

Członek Sądu Koleżeńskiego

Beata Pasierbek

Członek Sądu Koleżeńskiego