Zaproszenie do współpracy

Serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje (formalne i nieformalne) oraz jednostki, którym dobro Polski i jedność, a także trwałość Narodu polskiego nie są obojętne.

Do czego dążymy?

  • Szeroko rozumiana wolność osobista Polaków, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia, rozwoju osobistego oraz poszanowania godności.
  • Suwerenność w stanowieniu prawa, swoboda w realizacji biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda wobec zmiany praw i obowiązków obywateli.
  • Niezależność gospodarki polskiej od wpływów sił międzynarodowych, koncernów, karteli, banków, niekorzystnych umów międzynarodowych i sprzężeń z gospodarkami obcych państw.
  • Niepodległość w zakresie geopolityki, traktatów międzynarodowych, paktów militarnych oraz ingerencji w sprawy innych państw.

W przypadku zainteresowania udziałem w “Projekcie Normalny Kraj”, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@normalnykraj.pl.

Z wyrazami szacunku
Normalny Kraj