ZPOW.601.18.2023


UCHWAŁA NR 49/2023
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 sierpnia 2023 r.


w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 11 sierpnia 2023 r. dokonał Prezes Zarządu Krajowego partii Normalny Kraj i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w Kodeksie wyborczym


postanawia


przyjąć zawiadomienie dokonane przez Prezesa Zarządu Krajowego partii Normalny Kraj, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Wiesław Lewicki.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Dominik Kowalski.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW NORMALNY KRAJ.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Rabsztyńska 15/3, 01-143 Warszawa.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak
(dokument podpisany elektronicznie)