KW Normalny Kraj

Zaproszenie na listy wyborcze KW Normalny Kraj

Ogłoszenie:

„Normalny Kraj zaprasza osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i inne organy administracji publicznej do udziału w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oraz zgłaszania swoich kandydatur do umieszczenia na listach wyborczych.

Zapraszamy osoby, które są zdecydowane oczyścić struktury państwa z korupcji, nepotyzmu, działań mafijnych oraz totalitarnych praktyk prowadzących do represjonowania jednostek i społeczeństwa.

Normalny Kraj, solidaryzujący się z osobami pokrzywdzonymi przez struktury państwa, zapewni możliwość działania w kampanii wyborczej oraz kandydowania do polskiego parlamentu w celu doprowadzenia do konsekwentnego przestrzegania w życiu społecznym zasad sprawiedliwości 
i praworządności.”

Adres e-mail, na który należy wysłać kandydaturę: sekretariat@normalnykraj.pl

Wybory - Normalny Kraj

Zostań kandydatem na listach KW Normalny Kraj!

To Obywatele tworzą państwo. To Polacy tworzą Polskę. Normalne zasady tworzą Normalny Kraj.

Wierzymy, że Parlament Polski powinien być wyłoniony oddolnie przez Polaków. Wiemy, że aby to przekonanie urzeczywistnić, listy do Sejmu i Senatu również muszą być wyłonione oddolnie.

Działanie oddolne jest fundamentem funkcjonowania partii Normalny Kraj. Normalny Kraj jako jedyna partia w Polsce pozwala na faktyczne decydowanie o kształcie list przez Wyborców w okręgach.

Jeśli chcesz zostać Kandydatem do Sejmu lub Senatu z list Partii Normalny Kraj, zgłoś swoją kandydaturę.

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@normalnykraj.pl

Prosimy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, telefon kontaktowy oraz nazwę okręgu.

Zachęcamy do udziału w konstrukcji list wyborczych.