KW Normalny Kraj - W. Mateńka

Wojciech Mateńka – Kandydat na Senatora z okręgu 14.

Wojciech Mateńka

Kandydat na senatora z listy Komitetu Wyborczego Normalny Kraj:

Wojciech Mateńka

Zamieszkały: Łuków, woj. Lubelskie
Wiek: 44
Zawód: przedsiębiorca
Nr okręgu wyborczego: 14
Powiaty: Łukowski, Lubartowski, Opolski, Rycki, Puławski

O Kandydacie:

Wojtek Mateńka jest magistrem psychologii. Od niemal 20 lat przedsiębiorca z branży spożywczej, wcześniej pełnił kilkuletnią służbę wojskową w Marynarce Wojennej. Prowadzi wieloletnie działania na rzecz dobra i rozwoju społeczeństwa, przez rok był przewodniczącym stowarzyszenia „My dla Łukowa”, jego priorytetami jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Aktywnie udziela się w dwóch organizacjach politycznych: Polska Patriotyczna i Normalny Kraj.

Od Kandydata:

“Oczywistym jest, że to, co pisze jest nie do zrealizowania w nadchodzącej kadencji.
W nadchodzącej kadencji nie będzie w sejmie Polskiej opozycji. Nawet jeśli Konfederacja czy PSL zdobędą miejsca w Sejmie, to wejdą tam ludzie z pierwszych miejsc, a to kontrolowana opozycja.

Zasadnicze postulaty, o których realizację będę zabiegał w czasie kadencji:

– W wyborach do Senatu procedura wygląda inaczej, w kilku okręgach są kandydaci niezgadzający się na tzw. “Polskę teoretyczną”. Istnieje więc szansa, że dzięki państwu, co najmniej kilku senatorów będzie mogło głośno mówić o rzeczywistej sytuacji naszego kraju.

– Tradycyjne polskie rolnictwo. Większe dopłaty dla małych i średnich gospodarstw z mieszaną produkcją, zerowe dla wielkoobszarowych gospodarstw.

– Danie instrumentów instytucjom takim jak SANEPID niezależnego badania jakości żywności importowanej do Polski oraz produkowanej metodami nienaturalnymi, np. z użyciem chemii.

– Niezależne badanie leków i elektrosmogu. Według najnowszych badań około 50% leków nie działa. Wyeliminowanie szkodliwej żywności i leków przyczyni się do poprawy stanu zdrowia Polaków.

– Odzyskanie przez państwo strategicznych przedsiębiorstw (w tym energetyki, łączności i banków, odbudowa zniszczonych). Żyją jeszcze świadkowie ograbiania Polaków. Gdy będzie trzeba, dostaną pełną ochronę państwa, w zamian za pomoc w odzyskaniu naszego dobra.

– Ziemia i złoża naturalne tylko w polskich rękach.

– Zgazowanie węgla i wykorzystanie geotermii. Eksploracja złóż Suwalskich.

– Odzyskanie niezależności finansowej poprzez zmianę 220 art. Konstytucji RP.

– Trybunał Stanu dla winnych złodziejskiej prywatyzacji.

– Trybunał Stanu za niezgodzenie się na tranzyt gazu przez Polskę.

– Za przekłamywanie historii, szkodliwe i zgubne manipulowanie społeczeństwa.

– Odbudowa zepsutych stosunków dyplomatycznych, handlowych z sąsiadami.

– Zamiast węgla od Rosji lepiej kupić sprzęt wojskowy i technologie by w efekcie znów polska stała się znaczącym eksporterem.

– W Polsce tylko Polskie wojsko. Nieuczestniczące w misjach napastniczych Izraela i USA.

– Silna armia, dowodzona przez Polaków, wykorzystująca potencjał Polskiej myśli technicznej i potencjał odzyskanych zakładów takich jak: PZL Mielec, Świdnik, Rzeszów i wielu innych.”

 

Wojciech Mateńka


Głos na Wojciecha Mateńkę mogą oddać Mieszkańcy powiatów i gmin:

powiaty:

lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki

gminy w powiecie lubartowskim:

gminy miejskie: Lubartów
gminy miejsko-wiejskie: Kock, Ostrów Lubelski
gminy wiejskie: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, Uścimów
miasta: Lubartów, Kock, Ostrów Lubelski

gminy w powiecie łukowskim:

gminy miejskie: Łuków, Stoczek Łukowski
gminy miejsko-wiejskie:
gminy wiejskie: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska
miasta: Łuków, Stoczek Łukowski

gminy w powiecie opolskim:

gminy miejskie:

gminy miejsko-wiejskie: Józefów nad Wisłą, Opole Lubelskie, Poniatowa
gminy wiejskie: Chodel, Karczmiska, Łaziska, Wilków
miasta: Józefów nad Wisłą, Opole Lubelskie, Poniatowa

gminy w powiecie puławskim:

gminy miejskie: Puławy
gminy miejsko-wiejskie: Kazimierz Dolny, Nałęczów
gminy wiejskie: Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn
miasta: Józefów nad Wisłą, Opole Lubelskie, Poniatowa

gminy w powiecie ryckim:

gminy miejskie: Dęblin
gminy miejsko-wiejskie: Ryki
gminy wiejskie: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż
miasta: Dęblin, Ryki


 

Jeśli podzielasz poglądy naszego Kandydata, przekaż informację znajomym i innym środowiskom, że mają inny wybór, jak kandydaci z partii głównego nurtu politycznego – po okrągłostołowych zmianach – a następnie zagłosuj na Niego.

Serdecznie zachęcamy również do wsparcia naszego Kandydata darowizną, choćby symboliczną złotówką. Darowiznę można przekazać poprzez tradycyjny przelew na konto:

Bank Pekao
nr konta: 90 1240 1170 1111 0010 6611 4131

Normalny Kraj

Z dopiskiem w tytule: ”darowizna na kampanię wyborczą na senatora – Wojtek Mateńka”

Wojciech Mateńka na YouTube:

01 Dęblin, Lublin – Wojciech Mateńka

02 Dęblin, Lublin – Wojciech Mateńka

03 Puławy, Dęblin, Lublin – Wojciech Mateńka

04 Dęblin, Rolnictwo – Wojciech Mateńka

05 e-sad, Lublin – Wojciech Mateńka

06 Instytut Rolnictwa, Puławy – Wojciech Mateńka

07 Kielce 1 Targi Wojskowe – Wojciech Mateńka

08 Kielce 2 Targi Wojskowe – Wojciech Mateńka

KW Normalny Kraj

Zaproszenie na listy wyborcze KW Normalny Kraj

Ogłoszenie:

“Normalny Kraj zaprasza osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i inne organy administracji publicznej do udziału w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oraz zgłaszania swoich kandydatur do umieszczenia na listach wyborczych.

Zapraszamy osoby, które są zdecydowane oczyścić struktury państwa z korupcji, nepotyzmu, działań mafijnych oraz totalitarnych praktyk prowadzących do represjonowania jednostek i społeczeństwa.

Normalny Kraj, solidaryzujący się z osobami pokrzywdzonymi przez struktury państwa, zapewni możliwość działania w kampanii wyborczej oraz kandydowania do polskiego parlamentu w celu doprowadzenia do konsekwentnego przestrzegania w życiu społecznym zasad sprawiedliwości 
i praworządności.”

Adres e-mail, na który należy wysłać kandydaturę: sekretariat@normalnykraj.pl

wyboryNK

Kto wybiera, kogo wybrać?

W każdym normalnym kraju narzędziem sprawowania władzy przez obywateli – czyli przez Suwerena – są referenda oraz wybory przedstawicieli zdolnych do jak najlepszego reprezentowania interesu zarówno jednostki, jaki i całego narodu. W Polsce od kilku dziesięcioleci wmawia się nam, że w trakcie wyborów (czy to do Parlamentu, czy samorządowych) możemy wybrać swoich przedstawicieli, którzy w naszym imieniu sprawują władzę.

Kto tak naprawdę dokonuje realnego wyboru i w czyim interesie?

Aby ktoś mógł zostać wybrany w dowolnych wyborach, najpierw musi znaleźć się na liście kandydatów, która zgłaszana jest przez partię lub komitet wyborczy. Zazwyczaj dosłownie kilka osób decyzyjnych w partii układa i zatwierdza listy wyborcze. Krótko ujmując: o tym, kto będzie w ogóle mógł być wybrany nie decydują obywatele, lecz działacze partyjni. W takim systemie wybrani nie muszą poczuwać się do odpowiedzialności wobec wyborców, ponieważ wystarczy, że będą lojalni wobec osób z partii, które miały wpływ na umieszczenie danego posła na listach wyborczych oraz przeznaczyły środki na jego kampanię.

Bywają przypadki, że nawet najzdolniejsze osoby o silnych motywacjach moralno-etycznych, które bardzo dobrze rozumieją realne potrzeby społeczeństwa lub są ekspertami w którejś z istotnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, sprzeciwiając się jakiemuś absurdalnemu stanowisku partii, bądź stanowią konkurencję dla mniej zdolnych karierowiczów, którzy są jedynie bardziej przebiegli, nie zostaną wpisane na listę. Często uczciwe osoby zostają zmuszone do “zlagrowania się” z tym patologicznym systemem, dochodząc ostatecznie do wniosku, że lepiej nie wychylać się i robić to, co góra partyjna każe, nawet jeśli jest to wbrew interesom obywateli i / lub własnym sumieniem.

Aktualna ordynacja wyborcza w Polsce.

Jeśli dana partia przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy i uzyskuje w danym okręgu dwa mandaty, przy czym druga osoba z największą liczbą głosów spośród wszystkich kandydatów na liście tej partii uzyskał np. tyko 10 głosów, mimo tak niskiego poparcia ze strony wyborców zostaje posłem. Natomiast jeśli na kandydata z innej partii zagłosuje 100 tys. wyborców, lecz partia nie przekroczyła progu wyborczego, osoba ta nie zostanie posłem, co jest co najmniej krzywdzące dla wybieranych oraz wyborców. Ponadto nie mamy możliwości odwołania rządzących w czasie kadencji, natomiast oni dysponują immunitetami zapewniającymi im niemal absolutną bezkarność. Taki stan rzeczy powoduje, że pozostaje nam jedynie nadzieja w to, że rządzący zechcą choć trochę zadbać o kraj i interesy narodu.

Władza wymaga od nas, abyśmy byli posłusznymi obywatelami i uczciwie płacili podatki – posłusznymi wobec norm prawnych, które sami tworzą i płacącymi podatki, których wysokość sami regulują. Jednak rządzący często nie zdają sobie sprawy z tego, że ludźmi kierują odmienne motywacje, oraz że nie każdy bodziec jest w stanie zainicjować pożądaną przez rządzących reakcję u poszczególnej jednostki. Nic więc dziwnego, że są osoby, które wypowiadają posłuszeństwo np. nie płacąc (czy unikając płacenia tych najbardziej niesprawiedliwych) podatków, gdyż często słusznie uważają, że podatki są za wysokie i nie są przeznaczane na realizację tylko niezbędnych celów, lub nie mają zamiaru spełniać jedynie marzeń i fanaberii rządzących. Podobnie na osoby o silnych motywacjach moralno-etycznych nie zadziała przymus przestrzegania niemoralnego / nieetycznego prawa.

W jakim systemie przyszło nam żyć? Jedni próbują nam wmawiać, że to demokracja i robią wszystko, aby maksymalnie zakonserwować obecny stan rzeczy w postaci jedynie “styropianowej demokracji”. Inni uważają demokrację za ustrój niesprawiedliwy, proponując zmianę na rządy elit. Następnie wmawia się nam, że obecne rządy są rządami elit, pomijając jakiekolwiek starania zdefiniowania tego pojęcia oraz pozostawiając nam jedynie wybór pomiędzy opcjami zaproponowanymi właśnie przez te “elity”. Obywatelom pozostaje ponoszenie wszelkich konsekwencji nieudolnych działań “elit”, które na końcu wmawiają nam, że wszelkie niepowodzenia to nasza wina, bo to my – obywatele wybraliśmy takich, a nie innych poprzedników i mogliśmy sobie wybrać lepszych dozorców niewolników.

Zmiana systemu na normalny.

Partia Normalny Kraj dąży do tego, by polscy obywatele stali się prawdziwymi właścicielami kraju, a władzę sprowadzić do roli realizatorów celów zgodnych zarówno z interesami jednostki, jak i całego narodu. Dlatego proponujemy m.in. likwidację immunitetów oraz subwencji na partie polityczne z budżetu państwa, możliwość odwołania posła w czasie kadencji, ustanawianie prawa w drodze referendum, które jest wiążące bez względu na frekwencję, a także zmianę ordynacji wyborczej, aby to obywatele stali się najważniejszymi osobami decyzyjnymi w państwie.

Nie istotne jest czy przy okazji jakichkolwiek wyborów zagłosujesz Szanowny Czytelniku na członka naszego, czy innego ugrupowania, bądź jakiegokolwiek partyjnego lub bezpartyjnego kandydata. Ważne, abyś kierował się własnym rozumem i sumieniem, szukał obiektywnych zalet i wad danego kandydata, oraz wybrał spójną, realną wizję zmian na lepsze dla Polski lub lokalnej społeczności. Niemniej dokonamy wszelkich starań, aby docelowy program reform Normalnego Kraju sprawił, że obywatel RP odzyska pełną podmiotowość i stanie się prawdziwym gospodarzem we własnej ojczyźnie, a Polski Naród uzyska pełną niepodległość wewnętrzną oraz zewnętrzną, stając się wzorcem dla innych narodów. Wierzymy także, że również w Tobie drzemie iskierka, która będzie zapalnikiem do prawdziwej, jakościowej zmiany na lepsze, dlatego serdecznie zapraszamy Cię do współtworzenia oraz realizacji naszej idei.